Contact Us
Product Search

Contact No:
86-20-34908998

Position:Home > Contact Us > Headquarters

Contact Us

 

Guangzhou Langqing Electric Car Co.,Ltd


Website    http://www.langqing.com

 

Address: Langqing Industrial Park, Taishi Industrial Zone, Dongchong Town, Nansha District, Guangzhou, China
Postcode: 511475

 

Overseas

Tel:(8620)34908896 / 34908868

Fax:(8620)34908839 / 34908866

Email: overseas@langqing.cn
查看大图